Venesatamasäännöt

Venesatamasäännöt koskevat Vuosaaren Urheilukalastajat ry:n hallinnassa olevaa venesatamaa sekä veneiden talvisäilytysalueita. Venesatamasäännöt ovat voimassa koko venesataman ja veneiden talvisäilytys alueella.

Veneiden talvisäilytys

– Vene on siirrettävä talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä, kuitenkin viimeistään 31.12
– Veneiden talvisäilytyskausi on 15.9 – 10.6
– Talvisäilytysmaksu on maksettava ennen veneen tai telakointitarvikkeiden siirtämistä alueelle.
– Talvisäilytyspaikkaa ei voi varata etukäteen. Talvisäilytyspaikkaan on oikeus kaikilla laituripaikan vuokranneilla.
– Muuna aikana veneen pito talvisäilytysalueella on kielletty. Talvisäilytyskauden jälkeen alueelle jätetty vene siirretään varastoon liikuntaviraston toimesta omistajan kustannuksella ja vastuulla. Pois kuljetettu vene voidaan lunastaa liikuntalautakunnan vahvistamalla maksulla. Talvisäilytyskautena ajoneuvojen ja muun tavaran säilyttäminen alueella on kielletty.
Talvisäilytystarra on kiinnitettävä venepukkiin maksun tarkistamiseksi. Tarra kiinnitetään veneeseen, mikäli se telakoidaan ilman venepukkia. Tarra on oltava näkyvissä koko säilytyskauden ajan. Ilman talvisäilytystarraa olevat veneet ja telakointitarvikkeet siirretään pois Vuosaaren Urheilukalastajat ry:n toimesta omistajan kustannuksella ja vastuulla.

Vene- ja telakointitarvikkeet

– Telakointitarvikkeiden säilytyskausi on 11.6. – 14.9.
 Talvisäilytyskauden päätyttyä telakointitarvikkeet on siirrettävä niille osoitettuun paikkaan.
– Telakointitarvikkeissa on oltava säilytystarra kiinnitettynä. Ennen säilytyskauden alkua alueelle tuodut telakointitarvikkeet poistetaan VUK:n toimesta omistajan kustannuksella ja vastuulla.
– Talvisäilytys on maksullista ja telakointitarvikkeiden säilytys on maksullista. Maksu määräytyy VUK:n syyskokouksen vahvistaman hinnaston mukaisesti ja lasketaan veneen todellisen suurimman pituuden ja leveyden mukaan.
– Mikäli suojapeitteen kannattamiseen käytetään telinettä, joka ylittää veneen vaatiman maa-alan, lasketaan pinta-ala katteen ulkomittojen mukaan. Ylitys saa olla maksimissaan 20cm veneen ulkomitan yli.
– Vene ja telakointitarvikkeet on sijoitettava alueelle liikuntaviraston antamien ohjeiden mukaisesti. Samassa rivissä olevien veneiden etäisyys toisistaan on oltava 40 – 50 cm.
– Veneen saa peittää ainoastaan yhtenäisellä muovi- tai kangaspeitteellä, joka on kiinnitettävä asianmukaisesti.
– Kiinteän katoksen rakentaminen on kielletty.
– Veneen vuotuinen huolto, maalaus ja varustelu on sallittua talvisäilytys- alueella. Toimenpiteistä ei saa aiheutua haittaa muille. Jäteöljyä, maalia tai muita ongelmajätteitä ei saa joutua maahan tai veteen. Vuokralaisen tulee lajitella ja kuljettaa mahdolliset jätteet alueella oleviin roskasäiliöihin.
– Veneen rakentaminen ja veneessä yöpyminen alueella on kielletty.

Veneen satamassa pitäminen

– Satamassa ja telakointialueella pidettävällä veneellä tulee olla vähintään vastuuvakuutuksen sisältävä venevakuutus, joka korvaa veneen satamassa tai telakointialueella oleville veneille ja Vuosaaren Urheilukalastajat ry:n omaisuudelle aiheutuvat vahingot.
– Mikäli veneelle ei ole voitu myöntää edellä mainittua vakuutusta, on veneen omistajalla oltava erillinen vastuuvakuutus tai kotivakuutukseen tai muuhun soveltuvaan vakuutukseen liittyvä vastuuvakuutus, joka korvaa edellisessä lauseessa mainitut vahingot.
– Vakuutuksen olemassaolo on pyydettäessä osoitettava.
– Venepaikalla saa pitää vain yhtä venettä.

– Jollia ym. ei saa säilyttää veneen perässä, laiturin alla tai päällä.
– Jollille on varattu erillinen vuokrattava laituripaikka.
– Veneen jokaisessa kiinnitysköydessä täytyy olla joustin.

Purjeveneiden mastojen säilytys
Mastot säilytetään niille varatuilla paikoilla, ja ne on merkittävä omistajan tunnistamiseksi.
– Mastojen talvisäilytyskausi on 15.9 – 10.6

Kajakkien säilytys
– Kajakit säilytetään vain kajakkivajassa

Perämoottorien säilytys
– Perämoottorit voidaan säilyttää perämoottorivarastossa maksua vastaan

Kylmä- ja lämmin- varastot
– Kylmä- ja lämmin- varastoissa saa säilyttää vain veneilyyn ja kalastukseen liittyviä tarvikkeita.
– Varastoissa ei saa säilyttää polttoainetta.

 

Grilli
– Kerhorakennuksen edessä olevaa grilliä saa käyttää vain kehon jäsen ja grillipuita saa käyttää kerhon varastosta. On huolehdittava että pilkottuja puita on myös seuraavalle grillaajalle.
– Grilli on puhdistettava käytön jälkeen. Roskat vietävä pois.

Kerhohuone
– Kerhohuonetta ja sen keittiötä voi varata kerhohuoneessa sijaitsevasta varausvihkosta
– Kerhohuoneen takkaa ei saa käyttää.
– Huonekalut pitää palauttaa ohjeen mukaiseen järjestykseen ja kuone pitää siivota, sekä roskat vietävä pois.

Autojen pysäköinti
Autoja saa pysäköidä vain niille osoitetuille paikoille.
– Autoja ei saa pysäköidä kerhotalojen alueelle, eikä sille johtavan tien varteen.

Venepaikat, vartionnit, talkoot
– Venepaikoista, vartiovuoroista ja talkoista vastaa Satamakapteeni

Savustuskatos
Savustusvälineitä saavat käyttää vain kerhon jäsenet. Savustuskatos on pidettävä siistinä ja roskat vietävä pois. Myös verkkojen pesu- ja kuivauspaikat on pidettävä puhtaana.