VUK:n satama on yksi Helsingin kauneimmista venekerhosatamista.
Tukikohtamme Kampela tarjoaa niin kerholaisille kuin muillekin mukavaa olemista,
kahvia. pullaa ja kaupungin maukkainta lohikeittoa. Kampela on mukava retkikohde
Uutelan ulkoilualueen reunalla. Tervetuloa.