Veneiden kiinnitysohje kotisatamassa

Yleisesti

Ohjeistuksen tarkoitus on edesauttaa kerhon arvokkaiden laiturirakenteiden pitkäaikaisuutta ja turvallisuutta. Ohjeistuksen tarkoitus on myös edesauttaa jäsenistön veneiden kunnossa pysymistä kotisatamassa ja välttää veneiden tai rakenteiden vaurioitumista.

Kotisatamassa kiinnittäytyminen

  • Mikään kiinnitysköysi ei ole vahvempi kuin sen heikoin lenkki, vanha merimiessääntö ”Kiinnitä aina vene myrskyn varalta” on hyvä pitää mielessä
  • Köysien kiinnitysknaapien pitää olla riittävän suuret ja luotettavasti kiinnitetyt
  • Kiinnitysköysien vetolujuus on oltava riittävän suuri ja niiden täytyy kestää rasitusta, sekä myös kestää auringonpaahdetta ja kulumista
  • Köysien heikot kohdat ovat solmut ja taitteet
  • Laiturirakenteiden kunnossapitämiseksi vähintään kahdet (2) kiinnitysköydet ovat varustettava joustimilla, jotka olisi hyvä olla vedossa olevissa köysissä
  • Vaihda rikkinäiset ja kuluneet köydet pikimmiten

Köysien vahvuuksien suositukset

Veneen kokoKöyden paksuus
Alle 2 tonnia12 mm
2-6 tonnia14-16 mm
Yli 6 tonnia20 mm

Laitasuojiin liittyvät suositukset

  • Laitasuojia pitää olla veneen koon mukaan 4–6 kappaletta
  • Laitasuojien pitää olla riittävän suuria, vähintään 2/3 veneen vapaalaitakorkeudesta

Laitasuojien koko- ja määräsuositukset

Veneen pituusLaitasuojien määräLaitasuojan koko
Alle 6m412 x 48cm
Alle 7m415 x 58cm
Alle 8m418 x 60cm
Alle 10m621 x 62cm
Alle 12m624 x 70cm
Yli 12m630 x 90cm

Lisätietoja

Lisätietoja ja vinkkejä kiinnittäytymiseen antaa seuran satamakapteenit, katsastajat ja telakkamestari.

Ohjeistuksen laiminlyönti

Ohjeistuksen räikeästä piittamattomuudesta, hallituksella on oikeus antaa jäsenelle kirjallinen huomatus, kahden kirjallisen huomatuksen jälkeen jos kerhon etu niin vaatii hallituksella on oikeus määrätä jäsenelle sakkomaksu suurudeltaan 200€.