Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirja on laadittu jokaisen Vuosaaren Urheilukalastajat ry:n toiminnassa mukana olevan käyttöön. Sen tarkoituksena on yhtenäistää seuran toimintaa ja selkeyttää seurassa toimivien työnjakoa, kartoittaa voimavaroja seuran sisällä, antaa seuraan kuulumattomille kuva seuran toiminnasta sekä auttaa arvioimaan ja kehittämään seuran toimintaa.

Toimintakäsikirja kuvaa niitä toimintamalleja, joita seuran toiminnalla jo on ja sitä kautta kehittää seuratoimintaa entistä paremmaksi ja osallistujaystävällisemmäksi.

Toimintakäsikirja julkaistaan seuran internet-sivuilla sekä paperiversiona.

Toimintakäsikirja päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Päivityksen vastuuhenkilöt ovat yhdistyksen varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Toimintakäsikirja on luettavissa alla olevasta linkistä: